บริการให้เช่า Pocket Wifi

ราคาค่าเช่า Pocket Wifi สำหรับประเทศญี่ปุ่น

ค่าบริการเสริม

ขั้นตอนการจองใช้งาน

* หากลูกค้าไม่ได้คืนสินค้าตามกำหนดเวลา จะมีการเสียค่าปรับ โดยค่าปรับจะเริ่มต้นที่เวลาเที่ยงคืนของวันสุดท้ายของการคืน (ค่าปรับเริ่มต้นที่ 250 บาทต่อวัน)

อุปกรณ์ที่จะได้รับ

*Power Bank ไม่รวมกับราคาสินค้า เป็น Option เสริมสำหรับลูกค้า หากต้องการจองจะมีการคิดค่าบริการ

จุดรับคืน Tripizee Wifi

จุดรับคืน Samurai Wifi